PRISLISTA för gravyr på kundens egna glas

OM DU HAR EGET GLAS SOM DU VILL LÄMNA IN FÖR GRAVERING: Du lämnar glaset till mig i Torslanda, det går också bra att skicka det hit.

Skicka med detta: En medföljande lapp med tydlig text & önskad placering samt dina kontaktuppgifter och när det senast behöver vara klart.


Skicka din förfrågan till e-mailadressen: order@emmasglas.se
_______________________


NY PRISLISTA NOV 2021 (inkl moms):

1 eller flera glasobjekt samtidigt: 300 kr upp till 20 tecken (=15 kr/tecken), därefter 10 kr per tecken (alla tecken räknas tillsammans, ej per glasobjekt). Symbol kostar 25-50 kr/st

12 eller flera glasobjekt samtidigt: 200 kr upp till 20 tecken, därefter 10 kr per tecken (alla tecken räknas tillsammans, ej per glasobjekt)

Text i botten: + 200 kr  som engångskostnad för spegelvänd text i botten under glasobjekt för att kunna läsas rätt uppifrån inuti i exempelvis skålar *

Svängd text (vid över 5 bokstäver): + 200 kr som engångskostnad *

* gäller vid samma text på alla glasobjekt annars +200 kr på varje glasobjekt vid olika texter (kostnaden kan komma att regleras beroende på enkelhet/svårighet).

Motiv och bilder: 450 kr / 750 kr per styck är prisexempel för avancerade ingraveringar 

Föreningar med återkommande vandringspris: 1:a gången som vanlig kostnad som för 1 objekt (se ovan) men från 2:a gången och därefter betalar man 10 kr per tecken per inlämningstillfälle. När samma / liknande namn graveras varje gång

(Alla priser är med undantag för avancerade jobb)

_____________________

Skicka din förfrågan till e-mailadressen: order@emmasglas.se

Få bokstäver 1-3 bokstäver med flera moment 

Exempelvis som bokstaven F i bilden, där är flera moment med djupgravering som olika linjer och ifyllning och sedan matta av det vita i ifyllningen bokstaven behöver därmed kosta 100 kr per glas, även vid sådan mängd som 24 glas.

En riktlinje kan vara att varje moment bör kosta ungefär 10 kr per moment för att varje moment annars skulle betraktas som en och en bokstav
 

NÅGRA EXEMPEL PÅ INLÄMNADE GLAS: