PRISLISTA för gravyr på kundens egna glas

OM DU HAR EGET GLAS SOM DU VILL LÄMNA IN FÖR GRAVERING: Du lämnar glaset till mig i Torslanda, skicka ett mail för att få adressen, det går också bra att skicka det hit med post.

Lämna in detta: Glas med en medföljande lapp med tydlig text & önskad placering samt dina kontaktuppgifter och när det senast behöver vara klart.


Skicka din förfrågan till e-mailadressen: order@emmasglas.sePRISLISTA 2024 (inkl moms):

1 eller flera glasobjekt samtidigt:
 500 kr upp till 20 tecken (=25 kr/tecken), därefter 10 kr per tecken (alla tecken räknas tillsammans, ej per glasobjekt). Symbol kostar 25-50 kr/stText i botten: + 200 kr  som engångskostnad för spegelvänd text i botten under glasobjekt för att kunna läsas rätt uppifrån inuti i exempelvis skålar *Svängd text (vid över 5 bokstäver):
 + 200 kr som engångskostnad ** gäller vid samma text på alla glasobjekt annars +200 kr på varje glasobjekt vid olika texter (kostnaden kan komma att regleras beroende på enkelhet/svårighet) och avgiften avgörs om den sätts en gång för båda alternativen "text i botten" och "svängd text".Motiv och bilder:
550 kr / 750 kr eller mer för avancerade ingraveringar, vissa är per styck och vissa som en engångskostnad, exempelvis enklare siluetter är oftast engångskostnad, text till det tillkommer med 10 kr per tecken.Efterlikna ett glas som gått sönder: 
+ 200 kr
Jag kan efterlikna en gravyr som jag själv inte har graverat tidigare. Du behöver lämna in det andra glaset som referens för mig att mäta och titta på om jag ska kunna göra ett likadant.Diskavgift
: 10 kr/glas vid över 4 glas
(exempelvis 12 st glas tar ca 20 minuter att handdiska OCH handputsa så därav måste vattenkostnad och arbetstid tas ut)Föreningar med återkommande vandringspris:
1:a gången som vanlig kostnad som för 1 objekt (se ovan) men från 2:a gången och därefter betalar man 10 kr per tecken per inlämningstillfälle. När samma / liknande namn graveras varje gång
(Alla priser är med undantag för avancerade jobb)Skicka din förfrågan till e-mailadressen:
 order@emmasglas.se

Bokstav eller tecken med flera moment 

Exempelvis som bokstaven F i bilden, där är flera moment med djupgravering som olika linjer och ifyllning och sedan matta av det vita i ifyllningen

En riktlinje kan vara att varje moment bör räknas som ett tecken och kostar då 10 kr per moment för att varje moment betraktas som en och en bokstav
 

NÅGRA EXEMPEL PÅ INLÄMNADE GLAS: